* بیست و هفتم مهر ماه هزار و چهارصد *
  •   سامانه جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
    ادامه
  •   پيشرفت علمی
    ادامه
  •   اصلاح هرم هیات علمی دانشگاه آزاد/ ابلاغ شیوه نامه جذب
    ادامه


اخبار و رویدادها

تمدید زمان ثبت نام

20 فروردین 1396

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هيات علمي در رشته هاي غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تا تاريخ 20 ارديبهشت 1396 تمديد شد.

تمدید زمان ثبت نام

18 اسفند 1395

مهلت ثبت نام در فراخوان جذب هيات علمي در رشته هاي غيرپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي تا تاريخ 20 فروردين 1396 تمديد شد.

قابل توجه متقاضیان محترم استخدام در سامانه جذب

22 بهمن 1395

ثبت نام متقاضيان در فراخوان 95 دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي صورت مي پذيرد بديهي است ثبت نام در سامانه جذب حقي را براي استخدام متقاضيان ايجاد نمي کند و مستلزم طي شدن تمامي فرآيند جذب مي باشد

بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه

22 اسفند 1394

در اين فراخوان بر اساس بند ز ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه آزاد اسلامي حداقل 10 درصد اعضاي هيات علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران که شامل رزمندگان با بيش از 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي 25 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالاي 50درصد، فرزندان

لزوم ارجاع الکترونیکی پرونده متقاضیان از طریق سامانه جذب هیات علمی:

22 اسفند 1394

پرونده هاي متقاضيان مي بايست قبل از ارجاع فيزيکي، در سامانه حسب مورد توسط مرجع مربوطه به صورت الکترونيکي مورد بررسي و تاييد شود و کاربران محترم سيستم در هيأتهاي اجرايي جذب استانها شامل (کارشناس دبيرخانه و دبير هيأت اجرايي جذب) از پذيرش فيزيک پرونده هايي که به صورت الکترونيکي تاييد و ارجاع نشده اند

پاسخگویی به سوالات و مشکلات

22 اسفند 1394

به اطلاع اعضاي محترم هيأت هاي اجرايي جذب استانها، رؤسا و معاونين آموزشي و تحصيلات تکميلي واحد ها و مراکز آموزشي و رؤساي کارگزيني واحدها مي رساند که در صفحه ورود اعضاء دانشگاه، ايميل پشتيبان سيستم در سازمان مرکزي جهت راهنمايي و پاسخ به سوالات و مشکلات احتمالي سيستم قرار داده شده است.