متقاضی گرامی در صورتی که هزینه ثبت نام را پرداخت کرده اید ولی همچنان ثبت نام شما ناقص می باشد اطلاعات زیر را وارد نمایید تا در اسرع وقت رسیدگی شود

/ /