شرايط و ضوابط ثبت نام در فراخوان


 • رشته تحصيلي متقاضي در دو مقطع آخر تحصيل هم­خواني داشته باشند.
 • رشته تخصصي و شرايط متقاضي با اعلام نياز درج شده در سامانه جذب دانشگاه هم­خوان باشند.
  تبصره : همخواني رشته و گرايش تخصصي متقاضيان درصورتيکه گرايش تخصصي متقاضي مشخص نباشد توسط کارگروه توانايي علمي مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
 • شرط سني براي دارندگان مدرك كارشناسي ارشد حداكثر 35 سال، دانشجويان دكتري حداكثر 40 سال و براي دارندگان مدرک دكتري تخصصي حداكثر 45 سال مي­باشد.
 • کليه متقاضيان دانشجوي دوره دکتري در هنگام ثبت نام مي بايست الزاماً امتحان جامع را با موفقيت سپري نموده باشند.
 • حداقل معدل براي مقاطع کارشناسي ارشد و دكتري حرفه­اي 16 و دكتري تخصصي 17 مي­باشد.
  تبصره : معدل فارغ التحصيلان واحدهاي جامع دانشگاه آزاد اسلامي و 15 دانشگاه برتر توليد علم منطبق با بانك اطلاعاتيScopus با ضريب 1/05 محاسبه مي­شود.
 • متقاضيان پس از مراجعه به سامانه جذب و ثبت نام در فراخوان، موظفند ظرف مدت 10 روز پس از ثبت نام جهت تشکيل و تکميل پرونده به دبيرخانه هيات‌ اجرايي جذب استان مربوط مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه متقاضي در زمان مشخص شده به دبيرخانه هيات اجرايي جذب، بررسي فرآيند جذب متقاضي از دستور كار خارج مي‌شود و متقاضي بايد مجدداً در فراخوان‌هاي بعدي شركت نمايد.
 • استخدام متقاضيان به صورت استاني و با اولويت واحد دانشگاهي مد نظر متقاضي انجام خواهد شد و هيات­هاي اجرايي جذب استان­ها مي­توانند اولويت مد نظر متقاضيان را درصورت عدم نياز به تخصص متقاضي و اعلام نياز ساير واحدهاي دانشگاهيِ مستقر در آن استان تغيير دهند و نسبت به معرفي ايشان جهت جذب در ساير واحدهاي استان اقدام نمايند.
 • براي دانشجويان دوره دکتري تخصصي متقاضي بورس، صرفاً بورس رايگان "صفر درصد" در نظر گرفته خواهد شد.
 • درصورت عدم درج اطلاعات صحيح توسط متقاضي، هيات­هاي اجرايي جذب استان­ها مجاز به حذف درخواست متقاضي از سامانه جذب و جلوگيري از ادامه روند بررسي پرونده استخدام متقاضي در هر مرحله از استخدام خواهند بود.
 • در صورت ثبت نام متقاضي با 2 کد ملي متفاوت در سامانه، هر 2 در خواست ملغي اعلام و مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. بديهي است مسئوليت آن بر عهده شخص متقاضي خواهد بود.
 •  

  ضوابط فوق را به دقت مطالعه نموده و موافقم

   

   

  Back to Top