ارتباط با ما

 

قابل توجه متقاضيان محترم

پاسخ بسياري از سوالات شما در قسمت نکات مهم قابل توجه متقاضيان ذکر شده است. علاوه بر اين کارشناسان مربوطه در دانشگاه هاي آزاد شهر مربوطه، و همچنين کارشناسان هيأت هاي اجرايي جذب استانها و در نهايت کارشناسان مرکز امور هيأت علمي در سازمان مرکزي در صورت نياز آماده پاسخگويي هستند.

 

شماره تلفنهاي ارتباطي:
02147353227
02147353213(فکس)